Etikettsvensk-natur
Läst 43335 ggr
Nextopia
2009-03-23, 11:23

Så här bygger du en fladdermusholk

Ta hand om vårt enda aktivt flygande däggdjur att få en bo plats att dagvila på och dvala på under vintern.

Ta hand om våra fladdermöss

Fladdermöss är nattdjur som behöver en viloplats under dagen samt en trygg och tempratur anpassad plats att dvala på under vintern.

Även om fladdermus arten är väldigt flexibelt anpassningsbar är de sårbara. Har du möjlighet att bygga och hänga ut fladdermus hus kan du göra en stor insats för dem. Varje år dör många av fjolårets ungar för att de inte hittar tillräckligt bra plats att dvala och söka skydd på.

Fladdermöss lever i grupper där de konkurerar om bohål och möjliga övervintrings platser om det inte finns naturliga tillgängliga ihåliga träd, grottor, bo hålor.

Många fladdermöss arter väljer själva att bosätta sig i närheten av människor gärna på södersidan av bostadshus. De gör ingen skada på hus som t.ex. gnagare kan göra. Tyvärr upplever många det obehagligt med fladdermöss i huset. Troligen pågrund av gamla myter och sagor. Om man inte vill ha djuren i sitt hus kan man enklast flytta dem genom att erbjuda alternativt boende som då fladdermus holkar.

Du ska såklart inte störa eller flytta fladdermöss i onödan. Om du hittar skadade, sjuka eller döda djur ska de anmälas till Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA.

Eftersom fladdermöss är insektsätare kan de inte själva gnaga eller hacka ur bon i träd som gnagararter och fåglar gör. Fladdermössen adopterar övergivna bon och naturliga ihåligheter, vissa arter bygger egna bon med löv.

fladdermusholk.jpg

Fladdermöss bo val varierar lika mycket som våra människors. En del trivs bra i betong byggnader och andra vill bo på landet i trästugor.

Det finns flera olika modeller av fladdermus holkar.

Här är en enkel ritning för hur du kan bygga en fladdermus holk

{Ritning }

holk.gif

1. Tak

2. Bakstycke

3. Takpapp

4. Framstycke

5. Bottenplatta (kan förses med gångjärn)

6. Sidostycke

Använd ohyvlat träd så djuren får lättare att klättra på väggsidorna.

Använd obehandlat virke. Impregnerat virke är skadligt för djur.

Tänk på att använda ogiftigt lim!

När du byggt klart holken ska du placera den i sydvästligt läge. Inte i direkt solljus eftersom temperaturen kan bli för hög i solen.

Det ska vara enkelt för djuren att flyga in i holken. Men inte allt för avslöjat för andra djur.

Den ska placeras ca 3-4 meter ovanför marken, gärna två holkar med några meters avstånd. Ger du djuren flera holkar att välja på är chansen större att de väljer ett bo de återvänder till.

Öppna aldrig en holk för att se om de finns inneboende, titta istället efter färsk spillning.

Det finns såklart färdiga holkar att köpa, men dessa är ofta dyra.

fladdermusholk_tysk.jpg

Om en fågel, ekorre  eller getingar skulle överta boet och jaga ut fladdermössen. Låt naturen göra upp sitt eget kretslopp. Du kan då testa att sätta upp nya holkar på mer skyddade platser. De viktiga är att framför allt Kattägare och andra tamdjursägare tar sitt ansvar och ser till att inte låta tamdjuren störa fria djur i sina naturliga miljöer.

Lycka till och hoppas ni får inneboende snart!

[Enligt jaktlagen (§3) är alla fladdermöss fredade, det vill säga att de inte får avlivas eller fångas. Dessutom är miljöer som är viktiga för fladdermössen, såsom födoområden, övervintrings- och yngelplatser, skyddade genom ”Överenskommelsen om skydd av fladdermuspopulationer i Europa", vilken trädde i kraft 1994. Detta innebär att områden som nyttjas av fladdermöss skall visas särskild hänsyn. Om man har problem med fladdermöss i hus eller liknande får detta åtgärdas endast mellan 15 april och 1 juni eller mellan 15 augusti och 15 september. Mer information finns hos Naturvårdsverket. ]

http://www.naturvardsverket.se/sv/Att-vara-ute-i-naturen/Du-djuren-och-vaxterna/Varfor-finns-fladdermoss-i-hus/Fladdermoss-i-Sverige/

http://www.naturvardsverket.se/sv/Att-vara-ute-i-naturen/Du-djuren-och-vaxterna/Varfor-finns-fladdermoss-i-hus/Upphittade-fladdermoss/

http://www.nrm.se/sv/meny/faktaomnaturen/djur/daggdjur/fladdermoss/fladdermusholkar/fladdermusholkritning.325.html

http://www.bioresurs.uu.se/myller/skog/fladderholk1.htm

http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Ovrigt/Bygg%20en%20fladdermusholk.pdf

Upp till toppen