Etiketterartiklarlagar-riktlinjer
Läst 14267 ggr
zickan
2009-11-18, 23:19

Burmått

Är jordbruksverkets sida lite svår? Här hittar du alla bur mått som gäller för de lite mer exotiska och udda djuren.

Dessa lagar om burmått är först framtaget för djurparker och liknande. Men jordbruksverket har ännu inte tagit fram några riktlinjer för oss med udda djur i hem miljö. Tills dess att dom tar upp nya regler för husdjur kommer dessa regler att gälla.
OBS! tänk på att även om denna lista nu har med hel/halvapor osv. Så är det inte lagligt att hålla dessa utan speciella tillstånd från jordbruksverket. När du fått intresse att skaffa ett djur. Kontrollera i vilka regler, lagar, burmått, foder osv som krävs för den arten. Jordbruksverket går alltid att ringa eller maila för råd. 

DFS 2004:19
Saknr L 108

2 kap. Kloakdjur och pungdjur
Allmänt
1 § Alla arter får säsongsförvaras inomhus i utrymme alternativt inomhusutrymme
med visning.

Myrpiggsvin
2 § Utrymmeskrav enligt följande:
Inomhusutrymme med visning: 2 m²/individ, dock minst 15 m².
Stall/nattkvarter: 2 m²/individ, dock minst 6 m².
Utomhusutrymme med visning: 20 m².
Utrymmenas utformning: Grävmöjligheter.

**
Känguruer > 25 kg**
3 § Utrymmeskrav enligt följande:
Inomhusutrymme med visning: 4 m²/individ, dock minst 50 m².
Stall/nattkvarter: 4 m²/individ, dock minst 24 m².
Utomhusutrymme med visning: 1 000 m².

Känguruer 10 - 25 kg
4 § Utrymmeskrav enligt följande:
Inomhusutrymme med visning: 2 m²/individ, dock minst 50 m².
Stall/nattkvarter: 2 m²/individ, dock minst 12 m².
Utomhusutrymme med visning: 500 m².

Känguruer < 10 kg
5 § Utrymmeskrav enligt följande:
Inomhusutrymme med visning: 2 m²/individ, dock minst 50 m², höjd
3 m för trädkänguruer.
Stall/nattkvarter: 2 m²/individ, dock minst 6 m², höjd
3 m för trädkänguruer.
Utomhusutrymme med visning: 100 m².
Utrymmenas utformning: Klättermöjligheter för trädkänguruer.

Vombat och pungdjävul
6 § Utrymmeskrav enligt följande:
Inomhusutrymme med visning: 4 m²/individ, dock minst 50 m².
Stall/nattkvarter: 4 m²/individ, dock minst 8 m².
Utomhusutrymme med visning: 100 m².
Utrymmenas utformning: Grävmöjligheter.
**
Koala**
7 § Koala får hållas inomhus året runt.

8 § Utrymmeskrav enligt följande:
Utrymme: 50 m², höjd 3 m.
Utrymmets utformning: Klättermöjligheter, tre insynsskyddade
sidor.

Övriga marklevande kloakdjur och pungdjur 1 - 5 kg
9 § Utrymmeskrav enligt följande:
Inomhusutrymme med visning: 2 m²/individ, dock minst 10 m².
Stall/nattkvarter: 2 m²/individ, dock minst 6 m².
Utomhusutrymme med visning: 10 m².
Utrymmenas utformning: Grävmöjligheter för näbbdjur och
Macrotis. Bassäng 10 m², djup
0,5 m för näbbdjur.

Övriga marklevande pungdjur 0,25 - 1 kg
10 § Arterna får hållas inomhus året runt.

11 § Utrymmeskrav enligt följande:
Utrymme: 4 m².
Utrymmets utformning: Bassäng 1 m², djup 0,3 m för
Chironectes.
**
Övriga marklevande pungdjur < 0,25 kg**
12 § Arterna får hållas inomhus året runt.

13 § Utrymmeskrav enligt följande:
Utrymme: 2 m² om insynsskyddat ovanifrån,
annars 4 m².
Utrymmets utformning: Grävmöjligheter för pungmullvad.

Övriga trädlevande pungdjur 1 - 5 kg
14 § Utrymmeskrav enligt följande:
Inomhusutrymme med visning: 2 m²/individ, dock minst 10 m², höjd
3 m.
Stall/nattkvarter: 2 m²/individ, dock minst 6 m², höjd
3 m.
Utomhusutrymme med visning: 10 m².
Utrymmenas utformning: Klättermöjligheter.

Övriga trädlevande pungdjur 0,25 - 1 kg
15 § Arterna får hållas inomhus året runt.

16 § Utrymmeskrav enligt följande:
Utrymme: 4 m².
Utrymmets utformning: Klättermöjligheter.

Övriga trädlevande pungdjur < 0,25 kg
17 § Arterna får hållas inomhus året runt.

18 § Utrymmeskrav enligt följande:
Utrymme: 2 m² om insynsskyddat ovanifrån,
annars 4 m², höjd 1,5 m.
Utrymmets utformning: Klättermöjligheter.

3 kap. Sydamerikanska tandfattiga däggdjur, insäktätare, spetsekorrar, pälsfladdrare, klippgrävlingar, jordsvin, myrkottar och elefantnäbbmöss
Allmänt
1 § Alla arter får säsongsförvaras inomhus i utrymme alternativt inomhusutrymme
med visning.
**
Myrkottar > 4 kg, jordsvin och jättebälta**
2 § Utrymmeskrav enligt följande:
Inomhusutrymme med visning: 6 m²/individ, dock minst 50 m².
Stall/nattkvarter: 6 m²/individ, dock minst 12 m².
Utomhusutrymme med visning: 100 m².
Utrymmenas utformning: Grävmöjligheter.

Myrkottar < 4 kg
3 § Utrymmeskrav enligt följande:
Inomhusutrymme med visning: 2 m²/individ, dock minst 10 m², höjd
3 m.
Stall/nattkvarter: 2 m²/individ, dock minst 6 m², höjd
3 m.
Utomhusutrymme med visning: 10 m², höjd 3 m.
Utrymmenas utformning: Klättermöjligheter.

Bältor 1 - 15 kg
4 § Utrymmeskrav enligt följande:
Inomhusutrymme med visning: 2 m²/individ, dock minst 10 m².
Stall/nattkvarter: 2 m²/individ, dock minst 6 m².
Utomhusutrymme med visning: 10 m².
Utrymmenas utformning: Grävmöjligheter.

Bältor < 1 kg
5 § Arterna får hållas inomhus året runt.

6 § Utrymmeskrav enligt följande:
Utrymme: 4 m².
Utrymmets utformning: Grävmöjligheter.

Sengångare
7 § Utrymmeskrav enligt följande:
Utrymme: Volym 75 m3 med minsta yta 15 m²
och minsta höjd 3 m.
Utrymmets utformning: Klättermöjligheter i hela utrymmet
med markkontakt.

Jättemyrslok
8 § Utrymmeskrav enligt följande:
Inomhusutrymme med visning: 6 m²/individ, dock minst 50 m².
Stall/nattkvarter: 6 m²/individ, dock minst 24 m².
Utomhusutrymme med visning: 2 000 m².

Tamanduor
9 § Tamanduor får hållas inomhus året runt.

10 § Utrymmeskrav enligt följande:
Inomhusutrymme med visning: 2 m²/individ, dock minst 20 m², höjd
3 m.
Stall/nattkvarter: 2 m²/individ, dock minst 12 m², höjd
3 m.
Utomhusutrymme med visning: 100 m², höjd 3 m.
Utrymmenas utformning: Klättermöjligheter.

Dvärgmyrslok
11 § Utrymmeskrav enligt följande:
Inomhusutrymme med visning: 4 m².
Utomhusutrymme med visning: 10 m².
Utrymmenas utformning: Klättermöjligheter.

**
Igelkottar**
12 § Tropiska arter får hållas inomhus året runt.

13 § Arter som naturligt lever i kallt klimat får hållas enbart utomhus med
tillgång till bolåda.

14 § Utrymmeskrav enligt följande:
Inomhusutrymme med visning: 2 m²/individ, dock minst 20 m².
Stall/nattkvarter: 2 m²/individ, dock minst 6 m².
Utomhusutrymme med visning: 100 m².
Utrymmenas utformning: Övervintringsmöjligheter för arter
som går i vinterdvala.

Övriga insektätare > 0,25 kg
15 § Utrymmeskrav enligt följande:
Inomhusutrymme med visning: 2 m²/individ, dock minst 10 m².
Stall/nattkvarter: 2 m²/individ, dock minst 6 m².
Utomhusutrymme med visning: 10 m².
Utrymmenas utformning: Grävmöjligheter för snabelslidmöss.
Bassäng 1 m², djup 0,3 m för Potamogale.
**

Övriga insektätare < 0,25 kg**
16 § Arterna får hållas inomhus året runt.

17 § Utrymmeskrav enligt följande:
Utrymme: 2 m², höjd 1,5 m.
Utrymmets utformning: Grävmöjligheter för Hemicentetes,

Microgale, guldmullvadar, mullvadar och myskmöss.
Bassäng 1 m², djup 0,3 m för myskmöss. Spetsekorrar
18 § Spetsekorrar får hållas inomhus året runt.

19 § Utrymmeskrav enligt följande:
Inomhusutrymme med visning: 5 m².
Stall/nattkvarter: 5 m².
Utomhusutrymme med visning: 10 m².
Utrymmenas utformning: Klättermöjligheter.

Pälsfladdrare
20 § Pälsfladdrare får hållas inomhus året runt.

21 § Utrymmeskrav enligt följande:
Utrymme: 20 m², höjd 3 m.
Utrymmets utformning: Klättermöjligheter.

Klippgrävlingar
22 § Utrymmeskrav enligt följande:
Inomhusutrymme med visning: 2 m²/individ, dock minst 20 m².
Stall/nattkvarter: 2 m²/individ, dock minst 6 m².
Utomhusutrymme med visning: 100 m², höjd 3 m för Dendrohyrax.
Utrymmenas utformning: Klättermöjligheter för Dendrohyrax.

Elefantnäbbmöss
23 § Elefantnäbbmöss får hållas inomhus året runt.
24 § Utrymmeskrav enligt följande:
Utrymme: 4 m².

4 kap. Fladdermöss
Alla fladdermöss
1 § Alla arter får hållas inomhus året runt.

2 § Utrymmeskrav enligt följande:
Utrymme: Vingspannet (i meter) i kvadrat,
multiplicerat med 40. Minsta tillåtna
utrymme är dock 20 m². Höjd 3 m.
Utrymmets utformning: Längsta väggen eller diametern
minst 10 gånger vingspannet, dock
minst 5 m. Eko-lokalisering hos
vissa arter kräver ljuddämpande
väggmaterial och en oregelbunden
rumsform.
Arean beräknas genom att vingspannet mäts i meter och kvadreras,
därefter multipliceras talet med 40 och avrundas till närmaste heltal.
Med vingspann avses största vuxna djuret mätt från vingspets till
vingspets.
Exempel:
Vingspann Längsta vägg Area
0,7 m 7 m 20 m²
1,0 m 10 m 40 m²

1,3 m 13 m 68 m²
1,7 m 17 m 116 m²

**
5 kap. Primater**
Allmänt
1 § Bakhägn ska finnas.

2 § Om inte annat anges ska minst hälften av ytan bestå av mjuk mark eller
vara mjukgjord. Detta gäller såväl inomhus- som utomhusutrymmen.

3 § Utomhusutrymmet ska vara utrustat med skydd för regn, vind och sol.

4 § Viloplatserna ska vara så stora att aporna kan ligga utsträckta i hela sin
längd.

5 § Alla arter får säsongsförvaras i inomhusutrymme med visning.

Trädlevande halvapor > 5 kg
6 § Utrymmeskrav enligt följande:
Inomhusutrymme med visning: Volym 150 m³ med minsta yta
30 m² och minsta höjd 3 m.
Utomhusutrymme med visning: 200 m² i frianläggning alternativt
150 m³ i bur, höjd 4 m.
Utrymmenas utformning: Klätter- och hoppmöjligheter, upphöjda
viloplatser.

Trädlevande halvapor 1,5 - 5 kg utom ringsvanslemurer
7 § Utrymmeskrav enligt följande:
Inomhusutrymme med visning: Volym 20 m³ med minsta yta 5 m²
och minsta höjd 3m.
Utomhusutrymme med visning: Volym 40 m³ med minst yta 10 m²
och minsta höjd 3 m.
Utrymmenas utformning: Rikligt med klätter- och hoppmöjligheter,
vertikala och horisontella
stammar eller motsvarande, boholkar,
upphöjda viloplatser.

Ringsvanslemur
8 § Utrymmeskrav enligt följande:
Inomhusutrymme med visning: Volym 100 m3 med minsta yta
30 m² och minsta höjd 3 m.
Utomhusutrymme med visning: 50 m², höjd 3 m.
Utrymmenas utformning: Rikligt med klätter- och hoppmöjligheter,
vertikala och horisontella
stammar eller motsvarande, boholkar,
upphöjda viloplatser.

**
Spökdjur och trädlevande halvapor < 1,5 kg och apor < 1 kg**
9 § Arterna får hållas inomhus året runt.

10 § Utrymmeskrav enligt följande:
Inomhusutrymme med visning: Volym 10 m³ med minsta yta 3 m².
Utomhusutrymme med visning: Volym 20 m³ med minsta yta 5 m².
Utrymmenas utformning: Rikligt med klätter- och hoppmöjligheter,
vertikala stammar eller
motsvarande, boholkar.
**
Trädlevande apor 9 - 20 kg**
11 § Utrymmeskrav enligt följande:
Inomhusutrymme med visning: 50 m², höjd 5 m.
Utomhusutrymme med visning: 350 m² i frianläggning alternativt
250 m³ i bur, höjd 5 m.
Utrymmenas utformning: Rikligt med klätter- och hoppmöjligheter,
högt belägna viloplatser. I
utomhusutrymmet ska dessutom
finnas regn- och vindskydd.

Trädlevande apor 5 - 9 kg
12 § Utrymmeskrav enligt följande:
Inomhusutrymme med visning: 50 m², höjd 3 m.
Utomhusutrymme med visning: 250 m² i frianläggning alternativt
150 m³ i bur, höjd 4 m.
Utrymmenas utformning: Rikligt med klätter- och hoppmöjligheter,
högt belägna viloplatser. I
utomhusutrymmet ska dessutom
finnas regn- och vindskydd.

Trädlevande apor 1 - 5 kg
13 § Utrymmeskrav enligt följande:
Inomhusutrymme med visning: Volym 20 m³ med minsta yta 5 m²
och minsta höjd 3 m.
Utomhusutrymme med visning: Volym 40 m³ med minsta yta 10 m²
och minsta höjd 3 m.
Utrymmenas utformning: Rikligt med klättermöjligheter,
vertikala stammar eller motsvarande,
högt belägna viloplatser, boholkar.

Marklevande apor 5 - 20 kg utom babianer
14 § Utrymmeskrav enligt följande:
Inomhusutrymme med visning: 100 m², höjd 3 m.
Utomhusutrymme med visning: 200 m².
Utrymmenas utformning: Klättermöjligheter, nivåskillnader
med upphöjda viloplatser. I utomhusutrymmet
ska dessutom finnas
vind- och regnskydd.

Babianer
15 § Utrymmeskrav enligt följande:
Inomhusutrymme med visning: 100 m², höjd 3 m.
Utomhusutrymme med visning: 500 m².
Utrymmenas utformning: Upphöjda viloplatser. I utomhusutrymmet
ska dessutom finnas nivåskillnader
samt vind- och regnskydd.

Gibbonapor
16 § Utrymmeskrav enligt följande:
Inomhusutrymme med visning: Volym 250 m³ med minsta yta
30 m² och minsta höjd 5 m.
Utomhusutrymme med visning: 200 m² i frianläggning alternativt
250 m³ i bur, höjd 5m.
Utrymmenas utformning: Rikligt med klättermöjligheter samt
utrymme och horisontella greppanordningar
för "svinghopp", högt belägna
skyddade viloplatser. I utomhusutrymmet
ska dessutom finnas
högt belägna vind- och regnskyddade
sittplatser.

Människoapor
17 § Utrymmeskrav enligt följande:
Inomhusutrymme med visning: Volym 1 000 m³ med minsta yta
150 m² och minsta höjd 5 m.
Utomhusutrymme med visning: 500 m² i frianläggning alternativt
1 000 m³ i bur, höjd 5 m.
Utrymmenas utformning: Rikligt med klättermöjligheter, viloplatser
på olika nivåer, tillflyktsställen.
Minst två stycken vind- och
regnskydd

All info kommer ifrån jordbruksverket.se
taget ifrån L108 föreskriften

zickans.com
Värd på Råttor, Exotiskadjur

  • Redigerat 2022-04-17, 16:49 av Niklas
smurfan-13
2009-11-19, 11:08
#1

Fast privatpersoner får väl inte ha primater?!

zickan
2009-11-19, 18:20
#2

#1 Enligt vad jag har lärt mig ifrån Shaolin här inne så får man ha allt bara man skaffar tillstånd att ha det. Alltså lagligt att ha primater om man får tillstånd från jordbruksverket. Tror de kommer på besök för att granska tänkt bur, ställer frågor och tar beslut efter det om man är passande att sköta djuret.
Shaolin själv har ju en hel del intressanta djur. Där ibland primater :-D

zickans.com
Värd på Råttor, Exotiskadjur

Starta en egen diskussionssajt!

För föreningen, klubben, klassen, skolan, bloggen, hobbyn, intresset, spelklanen, familjen, kompisgänget, bostadsrättsföreningen, samfälligheten...

Kom igång på några minuter. Gratis förstås!

smurfan-13
2009-11-19, 22:04
#3

#2 fast då kanske det ska framgå att det krävs tillstånd. När man söker tillstånd lär man ju ändå få veta vad som krävs för att få det ;)

zickan
2009-11-19, 23:50
#4

Ja precis. Men det finns sjukt mycket folk som har djur utan tillstånd med. Även om de riskerar böter och bli av med djuren samt får svårt att gå till veterinären. Så finns det ändå.
Känner två som hade tvättbjörnar olagligt hemma. Ene lämnade sin till djurpark. Andra ställde sin på tågstationen i en låda.
Även om man måste ansöka om tillstånd eller ej så kan det vara bra att gå ut med lite info om vad som gäller i burmått.
För de som har olagligt och för de som funderar på att skaffa.

zickans.com
Värd på Råttor, Exotiskadjur

DoD
DoD 
2009-11-20, 14:44
#5

#4 ja :O jag bara ser en bild i huvet där en tvättbjörn sitter i en kaninutebur :p

Medarbetare på ExotiskaDjur.ifokus, TV-Spel.ifokus och papegojor.ifokus!

Att förstå är att förlåta

[veralera]
2009-11-23, 21:35
#6

JAG VILL HA EN SENGÅNGARE:(

Mina kompisar gjorde inbrott på malmö tekniska museum (..eh?????????) så funderar på att följa deras exempel fast på vanliga museet, MOAHAHA sno hem deras sengångare och sugargliders hihi

(om dom ens e kvar? var där en gång i veckan när jag var mindre men du var det många år sen…)

[poppen]
2010-01-30, 16:46
#7

Får man ha lemurer som privatperson!? ååååå vill haaa!!

[veralera]
2010-01-30, 17:31
#8

Det kräver tillstånd. Som de kommentarerna ovan säger.

[poppen]
2010-01-30, 17:41
#9

okej

[poppen]
2010-01-30, 17:41
#10

okej

Lille-skuttt
2010-12-14, 16:50
#11

men får man ha dvärgmyrslok??

[isdrakee]
2010-12-14, 16:52
#12

#11

Som jag redan skrivit till dig i en annan tråd: Ja, det får man.

zickan
2015-03-12, 01:03
#13

puff

zickans.com
Värd på Råttor, Exotiskadjur

Hells Angel
2015-03-12, 09:24
#14

En liten fråga: hur stort behöver en eller fler dvärgjerboa?

When life gives you lemons, freeze them and throw them at the ones who makes your life hard.

Upp till toppen