2008-09-03 22:47 #0 av: zickan

Det är lätt att tämja tvättbjörnen. Den tycker om smekande och är alltid redo till lek. Den tillkännager sin glädje med att skälla som hundvalpar. En ung tvättbjörn är ett förtjusande sällskapsdjur, men när den blir äldre kan dess omättliga nyfikenhet, förstörelselust och allmänna opålitlighet pröva tålamodet även på den mest hängivna tvättbjörnsägaren.

Det är lätt att tämja tvättbjörnen. Den tycker om smekande och är alltid redo till lek. Den tillkännager sin glädje med att skälla som hundvalpar. En ung tvättbjörn är ett förtjusande sällskapsdjur, men när den blir äldre kan dess omättliga nyfikenhet, förstörelselust och allmänna opålitlighet pröva tålamodet även på den mest hängivna tvättbjörnsägaren.

Förutom den vanliga tvättbjörnen finns det 5 andra arter som hör till samma släkte. Tvättbjörnarna är odygdiga djur, ökända som trädgårdsplundrare, soptunnebanditer och rymningskonstnärer. Till utseendet kan man ej förväxla dem med något annat djur: Ett rävlikt ansikte med en svart mask över ögonen, en kraftig kattliknande kroppsbyggnad och en randig svans.

Det engelska namnet ´raccoon´ kommer ursprungligen från ett nordamerikansk indianuttryck aroughcan eller aracun. Fritt översatt betyder det ´han som gnuggar sina händer´. Artnamnet lotor och den svenska benämningen tvättbjörn kommer från det, att djuret har som vana att ´tvätta´ matbitar och andra föremål. Beteendet går dock inte ut på att tvätta, utan tvättbjörnen utför dessa tvättliknande rörelserna i vattnet med sina framtassar för att lokalisera och fånga bytesdjur som kräftor och grodor. Det är dock oklart om tvättbjörnen endast undersöker bytet med dessa rörelser eller om den faktiskt gnuggar bort illasmakande hudsekret från bytesdjuren.

Tvättbjörnen är robust och liknar en liten björn. Den har brett huvud och spetsig nos. Öronen är stora och rundade. Benen är ganska långa och täckta med kort päls, och framtassarna har fem väl åtskilda och mycket rörliga tår. Detta gör tvättbjörnens framtassar mycket känsliga vilket är viktigt för en art som känner sig fram till kräftdjur och andra byten med fötterna. Kroppsfärgen är gråaktig med nyanser som varierar från gult till rödaktig-kastanj hos olika individer. De undre delarna är ljusa. Ansiktet har kort päls och en karakteristisk mörk mask, som går från ena kinden över ögonen till andra kinden. Svansen är tjock och har 5-7 mörka tvärgående ringar på en gråaktig grundfärg.

Tvättbjörnen förekommer från södra Kanada söderut till Mellanamerika. Den har också inplanterats på andra håll, t.ex. i Ryssland, och flera stammar har etablerat sig i skogarna i Tianshanbergen på gränsen till Kina, i östra Transkaukasien och i Vitryssland. I Europa har etablering skett efter rymningar från pälsfarmer. Tvättbjörnen är väl etablerad i många områden i Väst- och Östtyskland och är på snabb spridning. Att tvättbjörnen haft framgång i Europa beror på, att klimat och livsmiljö liknar de ursprungliga och att den klarat konkurrensen med de inhemska rovdjuren, som räven och vesslan. Detta beror inte bara på att den lätt rör sig både på marken och i träden utan också på att den tolererar människans närvaro och rent av drar nytta av människa genom att utnyttja t.ex. soptippar och förstadsområden, många jordbruksgrödor osv.

tvättbjörn.jpg

Tvättbjörnens parningstid är i slutet av februari. Hanen parar sig med två eller tre honor. Tvättbjörnen väljer oftast att föda ungarna i ihåliga träd. Ungarna, 3-7 st, föds i april efter en dräktighetstid på 63-65 dagar. Ungarna väger vid födseln ca 70 g och är 15 cm långa. De är täckta av bleka fjun och har redan den mörka ansiktsmasken. Öronen öppnas efter omkring 13 dagar, men ögonen öppnas inte förrän efter ungefär 20 dagar. De första gångerna när ungarna diar, ligger modern utsträckt på marken, men senare sitter hon upp. Tvättbjörnens mjölk har en mycket låg fett- och proteinhalt. Efter omkring 60 dagar börjar ungarna äta fast föda. Ungarna gör sina första utflykter utanför lyan, när de är 6-9 veckor gamla. Man har sett mödrar som under denna period flyttat ner boet från ett träd till marken, ty när ungarna börjar röra sig utanför boet, finns det alltid en fara för att de skall falla ner till marken. Genom att flytta ner på marken minskas den risken betydligt. När ungarna följer med modern, håller hon gruppen väl samlad. Vid omkring 4 månaders ålder är ungarna helt avvänjda. Under hösten blir ungarna oberoende och kan etablera sig i ett eget revir. Honorna blir könsmogna efter ett, och hannarna efter två år.


Källa: Zoologiboken

Skriven av: Molle08