2009-02-08 19:45 #0 av: Nextopia

"Fladdermössen är våra enda aktivt flygande däggdjur. Glidflygande djur finner vi i några andra grupper; bland pungdjuren, bland ekorrar och inte minst pälsfladdrarna. Men endast fladdermusen kan för egen maskin ta sig fram och manövrera i luften. Detta tillsammans med deras förmåga att med hjälp av ljud ta sig fram i kolsvart mörker, är de största anledningarna till denna djurgrupps framgång."

 

Fladdermöss [Bat] { chiroptera }

sooky-bat.jpg

Bild: www.batrescue.org.au

 

(Del 1)

Författare: Nextopia@live.se

Vilda fladdermöss passar ej som husdjur i normala normer i Sverige då de behöver få röra sig fritt, få tillgång till foder och är något störnings känsliga. Men det finns arter av fladdermöss/ Flygande hund som hålls som husdjur i Europa, men även dessa har mycket naturliga instinkter kvar och kräver enorma ytor och mycket kunskap.

Eftersom jag har fått ge fristad till tre nordiska fladdermöss under vintern så passar jag på att skriva en artikel serie om fladdermöss.

Del 1. Allmänt om fladdermöss .

Del2. Om hur man ska få se fladder möss och bygga fladdermus holk.

Del 3. Om fladdermöss och flygande hund som husdjur

Del4. Om de tre fladdermössen som övervintrar hos mig och mina personliga erfarenheter.

 

Fladdermöss

- ordning chiroptera delas vanligen upp i två undergrupper: småfladdermöss (Microchiroptera) och flygande hundar (Megachiroptera).

Av småfladdermus gruppen finns ca 1000 olika arter. I Sverige förekommer det ca 18 olika arter och de utgör 20 % av Svenska faunan för däggdjur.

Folkhistorier och sagor har skapat en bild som blodtörstig och häxkonsters motbjudande sjukdomsspridare?

Många förknippar fladdermöss med grottor och blodtörstiga varelser.  De har fått stå till svars för många orättvisa fördomar.

Sanningen bakom dessa små däggdjur är att de finns i stortsätt över hela världen utom i polartrakterna.  De lever i träd, hus, grottor, kyrkor. Deras främsta föda är insekter, frukter, nektar, fiskar och för vissa arter även blod.

I själva verket är fladdermössen harmlösa däggdjur man knappt träffar på.

 

Fladdermusens enastående utseende gör de lätt att känna igen och skilja den från fåglar och andra däggdjur.

Deras vingar har hudveck som påminner om simhud mellan tårna.  De har stora öron och svarta relativt stora ögon.  De är pälsklädda på kroppen och har små fingrar som påminner om "krokar".

Livslängden på fladdermöss är ca 20-30 år(skiljer mellan olika arter)

Bild1.jpg

Bild: http://bat-protector.se/

 

 

"Fladdermössen är våra enda aktivt flygande däggdjur. Glidflygande djur finner vi i några andra grupper; bland pungdjuren, bland ekorrar och inte minst pälsfladdrarna. Men endast fladdermusen kan för egen maskin ta sig fram och manövrera i luften. Detta tillsammans med deras förmåga att med hjälp av ljud ta sig fram i kolsvart mörker, är de största anledningarna till denna djurgrupps framgång."

www.Fladdermus.net

 

Det finns fladdermus fossiler som är 50 miljoner år gamla!

 

 

 

De flyger oftast högt och i skuggor. De undviker öppna landskap, kanske för att kunna lättare använda sig av sitt ekolods system och för att kunna kamouflera sig och snabbt kunna söka skydd om de skulle känna sig hotade? Fladdermusen har tämligen få naturliga fiender, de största hotet är mänsklighetens utbyggnad och miljö förstörelse som stör fladdermössen.  Men nya kulturbyggnader och städernas uppkomst är inte enbart ont för fladdermössens överlevnad.  Dessa flygande däggdjur anpassar sig snabbt till nya miljöer och bosätter sig gärna på platser där det finns bra tillgång till insekter och bosättningsplaster.  Alltså kan ihåliga träd i skogen bytas ut på tegelplattor i taket. Det är även lönsamt för människor att ha fladdermöss kring sina bosättningar eftersom de äter insekter och ändå inte "smutsar" ner i tätbebyggelse.

En fladdermus kan äta mellan 5000-7000st insekter på en natt!

P-aur.jpg

Bild: Foto Marie Nedinge: Långörad fladdermus (Plecotus auritus)

Eftersom insekter dras till ljuset från månen och lampor har fladdermössen lärt sig att utnyttja det för säker foder tillgång.

Det är genom våra sinnen vi upplever vår omvärld. Vi känner, luktar, ser och hör och det är utifrån detta vi bedömer och kommunicerar.

Många djur har "flera" sinnen eller förstärkta sinnen.  Fladdermusen har mycket bra doftsinne och relativt bra syn för att vara nattjägare. Det som gör fladdermusen till ett unikt däggdjur är deras sätt att använda sig av ekolokalisering vilket betyder att de sänder ut ett "eko" eller "ljudsignal" och med hjälp av informationen som sänds tillbaka av miljö stoff  eller byte kan de " se" sin omgivning och byte.  Djuren har mycket bra hörsel och kan höra ljud som vi med mänsklig hörsel inte kan uppfatta.  Dock är fladdermössen ganska "närhörta" för att högfrekvens ljud sinar ut snabbt och då blir svagare. Därför behöver ekot återvända snabbt tillbaka.

Fladdermössen jagar inte enbart med ekolods ljud. Eftersom de har stora öron och bra hörsel kan de ibland specialisera sig på att höra ljud från t.ex. nattfjärilens vingar.

Det finns tre arter av vampyrfladdermöss. De lever alla i Syd- och Centralamerika, och bara en av dessa dricker (eller egentligen slickar) blod från däggdjur, oftast boskap som kor och hästar. De andra två arterna livnär sig på blod från fåglar.

 

Fladdermössen kommunicerar även med varandra med ekolodsljud men även med ljud som vi kan höra.  Djuren är mycket sociala med varandra och lever ofta i stora kolonier.

Ljudfil:

 

Trollfladdermus (Pipistrellus nathusii)

eftersom det ej gick att lägga in ljudfil får jag rekomendera er att gå till: http://bat-protector.se/ För att lyssna på olika fladdermus ljud.

Lagstiftning - fridlysningsbestämmelser

Enligt jaktlagen (§3) är alla fladdermöss fredade, det vill säga att de inte får avlivas eller fångas. Dessutom är miljöer som är viktiga för fladdermössen, såsom födoområden, övervintrings- och yngelplatser, skyddade genom "Överenskommelsen om skydd av fladdermuspopulationer i Europa", vilken trädde i kraft 1994. Detta innebär att områden som nyttjas av fladdermöss skall visas särskild hänsyn.

Döda fladdermöss skall artbestämmas och skickas till SVA "Statens Veterinärmedicinska Anstalt" för provtagning.

Om man har problem med fladdermöss i hus eller liknande får detta åtgärdas endast mellan 15 april och 1 juni eller mellan 15 augusti och 15 september.

För att infånga (eller flytta) fladdermöss (tex vid husrenovering) krävs särskilda tillstånd från länsstyrelsen.

Vill du veta mer om fladdermöss, så kan du beställa detta häfte från Jordbruksverket. Det innehåller en bra kortfattad presentation om fladdermöss i Sverige. Pris: 18:- exkl. moms.

Källor:

http://copybat.blogspot.com/

http://www.fladdermus.net/fladdermus.html

http://bat-protector.se/

http://bat-protector.se/10BatsinSweden.pdf

http://www.sva.se/sv/navigera/Djurhalsa/Zoonoser/Rabies/Rabiesovervakning-av-fladdermoss/

http://www.batsound.com/

http://www.naturvardsverket.se/sv/Att-vara-ute-i-naturen/Du-djuren-och-vaxterna/Varfor-finns-fladdermoss-i-hus/

Foto Marie Nedinge: Långörad fladdermus (Plecotus auritus)

http://bat-protector.se/