Exotiska djur

Sengångare

2009-09-22 12:15 #0 av: Mantissa

Sengångarna tillhör ordningen håriga trögdjur och är mest kända för att vara det långsammaste däggdjuret i världen.

Sengångaren är svår att lägga märke till där han hänger orörlig från en gren. Få stannar upp och intresserar sig för honom och det är precis så han vill ha det. Sengångarens främsta försvar från rovdjur (och människor) är nämligen att inte märkas. Den rör sig långsamt och den raggiga gråbruna pälsen är täckt av alger som ger den ett grönskimrande utseende. Ett perfekt kamouflage ibland regnskogens löv och lavar.

Men tar man sig tid att se närmare på sengångaren så upptäcker man snart att han är ett fascinerande djur, starkt anpassad efter sin nisch. Det finns knappast något hos sengångaren som är "alldagligt" eller "tråkigt".

3.JPG
Tretåig sengångare

Två eller tre tår

Det finns två släkten av sengångare kvar idag, tvåtåig sengångare (2 arter) och tretåig sengångare (4 arter). Länge trodde man att dessa släkten var nära besläktade, men numera vet man att de skiljde sig ifrån varandra redan för 35 miljoner år sedan och de stora likheterna i levnadssätt och anatomi beror på konvergent evolution, de har båda specialiserat sig för att leva i liknande nischer. De tretåiga sengångarna är närmare släkt med de elefantstora jättesengångarna som levde innan den förra istiden än med de tvåtåiga sengångarna.

De tretåiga sengångarna är aktiva på olika tider av dygnet, de varvar perioder av vakenhet med perioder av sömn. Deras föda består endast i blad och knoppar. I det vilda sover de faktiskt endast ca 9.6 timmar per dygn. Däremot så kan de i fångenskap sova runt 20 timmar på ett dygn.

De tvåtåiga sengångarna är något större än sina kusiner, och är nattaktiva. De äter en mer varierad kost. Olika sorters löv blandas med knoppar, frukter och även insekter och även mindre djur när tillfälle ges. Denna kost innehåller mer energi vilket gör att de tvåtåiga sengångarna lever ett lite mer aktivt liv.

Utseende

De tvåtåiga sengångarna har som vuxna en kroppslängd på 54-75 cm och väger runt 6 kilo. Deras mindre släktingar de tretåiga sengångarna blir, beroende på art, 40-70 cm och har en vikt på mellan 3-5 kilo.

Gemensamt för alla arterna av sengångare är att deras exteriör är starkt anpassad till ett upp och nervänt liv. De har till och med utvecklats så långt mot detta mål att de är i stort sett helt odugliga på marken.

Huvudet är runt och platt med undantag för den något utskjutande nosen. Ytteröronen är små eller saknas helt, beroende på art.

Pälsen är grå eller brun i olika nyanser och raggig och delar sig i en bena på buken. Pälsen växer nämligen bakåt mot ryggen, en anpassning som gör att vattnet lättare rinner av djuret då det regnar. I pälsen på vilda sengångare växer det alger som ger den en grönaktig färgton. Pälsen är också hem åt malar, vars hela livscykel är bunden till sengångarna.

De har långa krökta klor på alla tår med vilka de hakar i grenen de hänger på. De sitter så starkt att de kan sova hängandes, och man hittar ibland döda sengångare hängandes i träden som är oförmögna att ramla ner även efter döden.

595px-Linnaeuss_two-toed_sloth_arp.jpg
Tvåtåig sengångare (uppstoppad?) Foto: Arpingstone

Fram och bakbenen hos de tvåtåiga sengångarna är i stort sett lika långa och de saknar svans. De tretåiga har betydligt längre framben än bakben och de har svans som blir upp till 9 cm lång. Fram- och bakbenen är mycket rörliga och kan vridas i 180 grader för att nå trädgrenarna.

Sengångare saknar framtänder och hörntänder. Kindtänderna används för att mala födan och de fortsätter att växa hela sengångarens liv.

En anpassning för ett liv hängandes uppochner i en trädgren är de tretåiga sengångarnas halsar. Tack vare de många halskotorna har sengångare en rörlighet på upp till 270 grader i sitt huvud. En mycket lämplig egenskap då man som sengångare vill nå så mycket blad som möjligt utan att flytta sig i onödan och det är även en fördel då det gäller att hålla utkik efter faror. De flesta däggdjur har 7 halskotor, de tretåiga sengångarna har 9 st.

Sengångarnas mest utvecklade sinne är luktsinnet.

Topphastighet på 0.25 km/h

Nästan allt i sengångarens liv handlar om att spara energi. De äter en näringsfattig kost som få andra djur klarar av. Deras magsäck liknar lite den hos en ko, den är uppdelad i olika kamrar och att smälta ett mål mat kan ta upp till en månad.

De tvåtåiga sengångarna är tack vare sin mer energirika kost snabbare än de tretåiga som har en topphastighet i träden på endast 0.25 km/h.

Sengångarna har offrat en stor del av muskelmassa för att behöva så lite underhålls energi som möjligt. Frambenen är relativt starka men bakbenen är svaga och kan inte bära sengångarens vikt på marken.

Tack vare sin långsamma ämnesomsättning så behöver inte sengångaren göra sina behov oftare än en gång varje eller varannan vecka. Detta är en av de få gånger som de frivilligt beger sig ner ifrån träden.

På marken är sengångaren att klumpigt djur, deras svaga kropp och långa klor hindrar dem. De tar sig fram krypandes på magen med underarmarna och baksulorna och kan på detta sätt inte förflytta sig snabbare än 2.5 meter i minuten.

En annan anpassning för att vara energisnåla är att sengångare har en mycket låg kroppstemperatur för att vara ett däggdjur. Faktiskt så låg som 34 grader då de är vakna, och ännu lägre då de sover, ner till 24 grader. Detta är den klart mest varierande temperaturen av alla däggdjur. För att hjälpa till att få upp sin temperatur så solbadar de likt kallblodiga djur.

Foto: Leo Johannes
Tretåig sengångare Foto: Leo Johannes

I det vilda

Man hittar alla arter av sengångare i olika trakter på den sydamerikanska kontinenten. Där lever de i tropisk regnskog. De tvåtåiga sengångarna håller revir och lever ensamma. Desamma gäller de tretåiga sengångarnas hannar, medan honorna är mer sociala och kan leva i löst sammanhållna grupper.

Reviren som kan vara upp till två hektar stora markeras med avföring och urin, men de överlappar ofta varandra.

Naturliga fiender är de sydamerikanska rovdjuren: jaguarer, harpyor, fossor och större ormar.

Skulle en sengångare bli upptäckt och angripen av ett rovdjur så är dess främsta försvar att slå med framklorna mot fienden. Om möjligheten finns så kan den även släppa ifrån grenen och då förhoppningsvis landa i vatten där den är en god och ganska rask simmare.

Sengångarnas största hot är skogsskövlingen i regnskogsområdena. De jagas även av lokalbefolkningen för köttets skull. Deras långsamma reproduktionstakt gör dem särskilt sårbara. Vissa arter av sengångare är starkare hotade än andra.

Fortplantning

Även sengångarnas fortplantning sker i uppochnervänt läge. Efter en dräktighetsperiod på 6-11,5 månader, beroende på art, så föds en ensam unge. Ungen föds i "fritt fall" och enligt vissa källor så hissar modern upp den i navelsträngen, och enligt andra så klättrar ungen själv upp dit den ska. I vilket fall så är det en bedrift. Ungen följer sedan modern sittandes på hennes mage. Den diar henne i 6 månader varefter den börjar äta fast föda. Men hon tar hand om den i ytterliggare sex månader, hos en del arter i totalt två år.

 

I fångenskap

Då de tretåiga sengångarna ställer så speciella krav på sin diet är det mycket ovanligt att dessa hålls i fångenskap ens av djurparker. Därför är det någon av arterna av tvåtåiga sengångare som är aktuellt för hobby ägaren. Att hitta en uppfödare är jättesvårt. I USA säljs de visserligen ibland i speciella djuraffärer som handlar med exotiska djur, men ofta är det en lång väntetid på sengångare då det föds så få ungar av dem. Många verkar importera djur ifrån Centralamerika där de lever, men då är det nästan uteslutande vildfångade djur det rör sig om.

För gällande ytmåttskrav för en sengångare ta kontakt med jordbruksverket.

800pxTwotoedsloth.JPG
"Hallå där! Varför står du upp och ner?" Tvåtåig sengångare Foto: Ontley

Inomhusklimatet bör efterlikna sengångarens hem områden så långt det är möjligt. Ta reda på vart din art finns och därefter hur temperatur och luftfuktighet är där. Men en jämn ganska hög temperatur och luftfuktighet är ett bra riktmärke, tänk på att den är starkt beroende av rumstemperaturen för att hålla sin egen temperatur. Ge den även möjligheter att värma sig under spotlights eller andra värmekällor.
Sengångare känner sig trygga om de kan vila i skydd av växter och blad. I fångenskap kan detta uppnås med upphängda tygskynken och remsor.

Inredningen för en sengångare består främst av KLÄTTERMÖJLIGHETER. Sengångare är dåliga på att röra sig på golvytor och gör det heller inte om de inte måste. Inred med starka grenar och rep som sengångaren kan ta sig emellan. Sengångare gör sina behov väldigt sällan, och de gör dem på marken. Du kan styra vart sengångaren gör sina behov genom att endast ha en eller ett par möjliga ställen för den att klättra ner till golvnivå. Sengångare vill gräva ner sin avföring så ge den möjlighet till detta.

I naturen får sengångarna i sig all vätska de behöver från födan de äter och från dagg. I fångenskap bör de ges en eller ett par vattenkällor i någon form av droppflaska för att efterlikna dagg. Maten kan även den sprayas med vatten.

Grunden i dieten bör vara lövväxter. Komplettera med insekter och frukt. Spenat är nyttigt och lätt att få tag i och kan utgöra en grund i dieten. Morötter, äpple och annan frukt är bra och nyttiga tillskott. Specialmat för primater är även det en bra del att ta med. För en mer detaljerad foderguide ta kontakt med djurparker som du vet framgångsikt håller sengångare av den art du är intresserad av.

Sengångare blir mycket fästa vid sin skötare. När de är små är det naturligt för dem att haka på sin mamma och hålla sig fast vart hon än går. Köper du en ung sengångare vill den göra det samma med dig. Många sengångare fortsätter gärna åka med dig då de är vuxna. "Krama" den och de hakar fast sig runt dina axlar. Vill inte sengångaren sitta så kan man även göra en påse av ett stycke kraftigt tyg där sengångaren kan sitta, knyt detta runt din hals och den kan åka med på din rygg. Fysisk närhet är mycket viktigt för en ung sengångare.

Sengångare har en tendens att sova mycket mer i fångenskap, upp till 20 timmar. Om detta beror på att de känner sig tryggare och inte behöver röra sig så mycket för att hitta föda, eller om de helt enkelt blir uttråkade låter jag vara osagt.

De är normalt mycket tystlåtna, men de kan skrika eller gnälla om de känner sig övergivna eller missnöjda i allmänhet. De kan i fångenskap bli gamla, många upp till 30 år.

 

 

Källor:

http://hubpages.com/hub/How-To-Take-Care-Of-The-Exotic-Pet-Sloth

http://www.conservenature.org/rainforest/sloths.htm

http://www.mcgill.ca/files/pfss/Sloths_Pamphlet.pdf

http://sv.wikipedia.org/wiki/Seng%C3%A5ngare

Anmäl
2009-09-25 02:12 #1 av: HextremO

Det ultimata husdjuret för mig som gärna tar lite för lång tid på mig att göra allt : )

Tycker dom är väldigt söta och det var en bra artikel att läsa.

 

Anmäl
2009-09-29 00:50 #2 av: Salladshataren

Undrar om de är flockdjur :P Mysiga djur, får man ha dem i Sverige? ;D

Anmäl
2009-09-29 12:21 #3 av: Mantissa

ja man får ha dem i sverige om jag har förstått det rätt.

Och de är inte flocklevande, men honorna kan man ha två eller fler av (se "i det vilda").

Anmäl
2009-09-29 16:12 #4 av: DoD

Kanske man skulle haft en sån ;)

Anmäl
2009-10-05 01:06 #5 av: zickan

läckra djur

zickans.com 

Värd på RåttorExotiskadjur

Anmäl
2009-10-05 17:04 #6 av: [veralera]

Oj shit trots att jag suttit på sidan en halvtimme nu så såg jag inte detta inlägget.... SORRY att jag lade in ett inlägg om samma ämne :$

Anmäl
2009-10-05 18:25 #7 av: zickan

:-).. Inte lätt att hitta när man är ny. Men i första inlägget på sidan som står artiklar - snabb guide. Så har jag samlat alla artiklar på sajten. Kan man enklare hitta det som finns :-D

zickans.com 

Värd på RåttorExotiskadjur

Anmäl
2013-07-04 14:41 #8 av: Smullis

Så man får alltså äga såna? :) Hittade artikeln nu, men ändå :P Skulle vara rena drömmen för mig att äga en sengågare.

Anmäl
2013-07-31 01:55 #9 av: zickan

#8 Ja de är lagliga som husdjur. Men jag har för mig att de krävde en höjd som var lite högre än normalt boende i Sverige. Typ 3 meter kanske? Något osäker på hur det var dock

zickans.com 

Värd på RåttorExotiskadjur

Anmäl
2013-07-31 06:30 #10 av: Ypsilon1

det stämmer, minsta höjden ligger på 3 m, samt minst 15 kvm i bottenyta. jag tycker att de är rätt intressanta och söta djur, men samtidigt otroligt tråkiga :) de tillbringar mesta tiden sovande i träden, äter lite gran, sen en gång i veckan kommer ner för att bajsa. Rejält! och det luktar pyton! 

Anmäl
2013-07-31 07:11 #11 av: Mantissa

Fast jag har läst att de inte alls är så inaktiva som man tror. Det skilde rejält på vilda djur och sengångare hållna i fångenskap på hur mycket de sov. Fast så värst mycket action blir det väll inte även om man lyckas aktivera dem väl.
En illaluktande bajshög i veckan kan man väll stå ut med iofs. Intressant varför de bemödar sig att klättra ner till marken för att skita trots att de är så sårbara där. Man tycker ju att det borde vara lättare att bara hänga där uppe o "let it drop"

Anmäl
2013-08-10 22:50 #12 av: Mantissa

Dögulligt

Anmäl
2013-08-10 22:52 #13 av: Mantissa

Awww

Anmäl
2013-08-12 10:13 #14 av: zickan

Farligt söta

zickans.com 

Värd på RåttorExotiskadjur

Anmäl
2013-08-23 23:04 #15 av: Mikachu

Tjenare hurrni/du som har skrivit den här! :) 

Jag har arbetat ett tag med sengångarna på Skansen-Akvariet och tycker att de är supermysiga! Speciellt Emma blev jag bra kompis med.. Tycker att det var en bra artikel men tycker att utfodringen lät lite tokig, insekter och specielmat för primater har vi aldrig använd till dom, vi använde mest sallader, gurka (supergott tycker dom!), morötter, zucchini, lite potatis och grejer :) Det var inte mycket frukt (men de äter lite från dvärgsilkesskålarna ibland) men det kanske också har att göra med underarter? Stor kyl som ger möjlighet till stor variation av grönsaker och sallader :)

Anmäl
2013-08-24 10:44 #16 av: Mantissa

#15 Källorna finns hänvisade i artikeln, i slutet. Huruvida de är korrekta kan jag inte svara på då jag varken är zoolog eller har praktisk erfarenhet av djuren. Hittar du något felaktigt bör det naturligtvis rättas till!

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.